Hội đồng Anh

Hội đồng Anh

7

Khóa Học

64

Học Viên

Giới thiệu

Hội đồng Anh là tổ chức quốc tế về hợp tác văn hóa và cơ hội giáo dục của Vương quốc Anh. Chúng tôi có mặt ở sáu châu lục và trên 100 quốc gia, mỗi ngày, hoạt động của chúng tôi mang cơ hội quốc tế đến với nhiều người
Hội đồng Anh (British Council) xây dựng các kết nối, sự hiểu biết và tin tưởng giữa người dân Vương quốc Anh và các quốc gia khác thông qua nghệ thuật và văn hoá, giáo dục và ngôn ngữ tiếng Anh.
Chúng tôi hỗ trợ các bạn trẻ hình thành các kỹ năng, sự tự tin và kết nối mà họ đang tìm kiếm nhằm khám phá tiềm năng của bản thân và tham gia đóng góp cho các cộng đồng vững mạnh và toàn diện. Chúng tôi hỗ trợ họ học tiếng Anh để có thể tiếp cận một nền giáo dục chất lượng cao và đạt được các bằng cấp được công nhận trên toàn cầu. Hoạt động của chúng tôi trong lĩnh vực nghệ thuật và văn hoá khuyến khích sự thể hiện và trao đổi sáng tạo cũng như góp phần ươm mầm các doanh nghiệp sáng tạo.

Khóa học nổi bật