Khóa học Truyền thông Kỹ thuật số

Khóa học Truyền thông Kỹ thuật số

Tự học qua Video
Chủ động về thời gian học
Đã hoàn thành

Giá Khóa Học

Miễn Phí

Học phí

Miễn Phí

Đã hoàn thành
Soạn thảo, thực hiện chiến lược truyền thông
Chia sẻ kinh nghiệm về dùng mạng xã hội
Chia sẻ kinh nghiệm quản lý web hiệu quả
Học cách xây dựng nội dung thú vị và hữu ích

Khóa học liên quan

Khóa học liên quan