cskh@herapo.net

1900 1819

Cấu hình khóa học

6.

Trao đổi với học viên

5.

Giảng dạy trực tuyến

4.

Quản lý chương trình học

3.

Quản lý tài liệu học tập

2.

Đăng nhập hệ thống

1.

Bạn là giảng viên

Bạn là học viên

Đăng nhập hệ thống

1.

1.1 Hướng dẫn đăng nhập

Bước 1: Giảng viên truy cập vào đường link: herapo.vn và chọn biểu tượng Đăng nhập / Đăng ký

Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống dạy học trực tuyến tại HERAPO bằng hình thức là Đối tác của HERAPO

Bước 3: Sau khi chọn hình thức đăng nhập, giảng viên vui lòng đăng nhập thông tin giảng dạy được cấp bởi HERAPO

Menu Điều hướng khóa học là một loạt các liên kết ở bên trái của khóa học, giúp bạn và học viên của bạn truy cập vào các lĩnh vực khác nhau trong khóa học.

Tùy thuộc vào cấu trúc của khóa học, bạn có thể sắp xếp lại và ẩn các liên kết điều hướng khóa học.

1.2 Điều hướng khóa học

Xem menu Điều hướng khóa học

Liên kết đang hoạt động được đánh dấu bằng văn bản màu khác nhau và chỉ báo dòng [1]. Điểm nổi bật này giúp bạn nhanh chóng xác định khu vực đối tượng mà bạn đang xem trong Herapo LMS.

Các liên kết bị ẩn đối với học viên được biểu thị bằng biểu tượng hiển thị [2]. Một liên kết có thể bị ẩn đối với học viên vì khu vực đối tượng địa lý không có nội dung hoặc vì liên kết bị vô hiệu hóa.

Trang chủ là một phần của Điều hướng khóa học và hiển thị Trang chủ của khóa học.
Theo mặc định, các khóa học mới sẽ hiển thị các liên kết dẫn đến các trang chỉ mục cho các liên kết sau:

01 Trang chủ
02 Chương trình học
03 Bài tập
04 Buổi trực tuyến
05 Thảo luận
06 Thông báo
07 Khảo sát/ Đánh giá
08 Trang

09 Người dùng
10 Cộng tác
11 Điểm
12 Công cụ đánh giá
13 Đề cương
14 Đầu ra
15 Thư viện
16 Cài đặt

Quản lí tài liệu học tập

2.

2.1 Trang thông tin

Các trang lưu trữ nội dung và tài nguyên giáo dục là một phần của khóa học hoặc nhóm nhưng không nhất thiết phải thuộc một bài tập. Các trang có thể bao gồm văn bản, video và liên kết đến các tệp và nội dung khóa học hoặc nhóm khác. Các trang cũng có thể được liên kết với các trang khác. Chúng cũng có thể được sử dụng như một công cụ cộng tác cho các wiki của khóa học mà chỉ những người dùng cụ thể mới có quyền truy cập. Herapo LMS lưu giữ toàn bộ lịch sử của trang để giải thích cho những thay đổi theo thời gian.

Trong một khóa học, giảng viên có thể tạo một trang mới với văn bản, hình ảnh, phương tiện, liên kết và / hoặc các tệp khác.

Học viên có thể xem các trang trong các khóa học. Tuy nhiên, giảng viên có thể cho phép học viên chỉnh sửa và đóng góp vào các trang của khóa học.

Để chỉnh sửa một trang, hãy nhấp vào tên của trang [1]. Để quản lý một trang riêng lẻ, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn trang [2], bạn có thể chỉnh sửa trang [3], xóa trang [4], đặt bất kỳ trang nào làm trang bìa của bạn [5], nhân bản trang [6].
Lưu ý: Tùy chọn Trang bìa chỉ hiển thị cho các trang đã công khai.

Quản lý các trang riêng lẻ

Trang hiển thị tiêu đề trang, ngày tạo, lần chỉnh sửa cuối. Các trang được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Bạn có thể xem các trang trong Trang chính theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần bằng cách bấm vào mũi tên bên cạnh tiêu đề.

Sắp xếp các trang

Trang hiển thị tất cả trang có chức năng để thêm các trang mới [1].
Phần còn lại của Trang chính hiển thị các trang riêng lẻ được tạo trong Herapo LMS [2]. Trang chủ của bạn được xác định bằng thẻ Trang bìa màu xám [3].

Xem trang hiển thị tất cả trang

Để xem các Trang từ Trang chính hoặc bất kỳ trang riêng lẻ nào, hãy nhấp vào nút Hiển thị tất cả trang.

Xem tất cả các trang

Đối với các trang riêng lẻ, cài đặt chung bao gồm Xem tất cả các trang [1], công khai và hủy công khai trang [2] và chỉnh sửa
trang
[3].
Trong menu thả xuống Tùy chọn [4], bạn có thể xóa trang và xem lịch sử trang.
Lưu ý: Bạn không thể xóa trang khi trang đó được đặt làm Trang bìa.

Xem cài đặt chung của trang

Các trang được thiết kế để mở ra trang bìa được chỉ định cho khóa học. Cài đặt chung nằm ở đầu trang [1], tiếp theo là nội dung trang riêng lẻ [2].
Lưu ý: Nếu khóa học của bạn chưa có trang bìa, Trang sẽ mở ra Trang mặc định.

Xem Trang

Trong menu Điều hướng khóa học, nhấp vào liên kết Trang.

Mở trang

Bạn có thể xem tất cả các trang của mình trong khóa học của mình trên Trang chỉ mục Trang trong menu Điều hướng khóa học. Là giảng viên, bạn có thể thêm trang mới, chỉnh sửa trang và quản lý cài đặt trang.

Tùy chọn Trang

Các bài tập trắc nghiệm trong Herapo LMS là các bài tập có thể được sử dụng để thử thách sự hiểu biết của học viên và đánh giá khả năng hiểu tài liệu khóa học. Công cụ trắc nghiệm được sử dụng để tạo và quản lý các bài trắc nghiệm và khảo sát trực tuyến.

Herapo LMS có bốn loại bài trắc nghiệm khác nhau:

2.2 Bài tập

 • Bài trắc nghiệm có tính điểm là bài trắc nghiệm phổ biến nhất và tính điểm cho học viên dựa trên câu trả lời bài trắc nghiệm
  của họ
 • Bài trắc nghiệm thực hành là một công cụ học tập để xem mức độ hiểu của người dùng về tài liệu khóa học mà không cần cung cấp điểm.
 • Một cuộc khảo sát được xếp loại thưởng cho học viên bằng điểm khi hoàn thành bài khảo sát nhưng việc chấm điểm không dựa trên câu trả lời đúng hay sai.
 • Một cuộc khảo sát không được phân loại thu thập ý kiến ​​hoặc thông tin khác mà không cung cấp điểm.

Xem các tùy chọn trang Bài tập

Cài đặt chung bao gồm tìm bài tập [1], thêm nhóm bài tập [2] và thêm bài tập mới [3]. Bạn cũng có thể quản lý các tùy chọn bài trắc nghiệm khóa học trong menu Tùy chọn [4]

Trang Bài tập được thiết kế với cài đặt chung ở đầu trang [1], tiếp theo là các loại Trắc nghiệm được nhóm lại [2]. Các câu trắc nghiệm riêng lẻ được lồng trong mỗi loại bài trắc nghiệm[3].

Các nhóm bài trắc nghiệm có thể được thêm bằng cách chọn thêm nhóm

Xem các nhóm bài trắc nghiệm

Trong menu Tùy chọn [1], bạn có thể chỉnh sửa ngày giao bài tập [2]

Xem các cài đặt chung của trang Bài tập

Xem trang Bài tập

Trong menu Điều hướng khóa học, hãy nhấp vào liên kết Bài tập.

Mở trang Bài tập

a) Giới thiệu Trang Bài tập

b) Công khai hoặc không công khai một bài tập

Các bước công khai hoặc hủy công khai một bài tập

Là một người hướng dẫn (giảng viên), bạn có thể công khai hoặc hủy công khai các bài tập trong một khóa học. Nội dung chưa được công khai sẽ không hiển thị đối với học viên và các bài trắc nghiệm đã chấm điểm sẽ bị loại khỏi các phép tính điểm.
Lưu ý: Nếu bạn sử dụng Học phần trong khóa học của mình và thêm Bài trắc nghiệm vào Học phần, hãy lưu ý rằng trạng thái của Học phần ghi đè trạng thái của tất cả các mục học phần. Bạn có thể muốn xem xét việc không công khai bài trắc nghiệm cho đến khi bạn sẵn sàng công khai toàn bộ Học phần. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem mục Trạng thái Dự thảo Học phần (trạng thái công khai hoặc không công khai Học phần)

Bước 1: Mở trang Bài tập

Trong menu Điều hướng khóa học, hãy nhấp vào liên kết Bài tập.

Bước 2: Xem trạng thái của bài tập

Trên trang Bài tập, bạn có thể xem trạng thái của mỗi bài trắc nghiệm. Biểu tượng màu xanh lá cây cho biết bài bài trắc nghiệm đã được công khai [1]. Biểu tượng màu xám cho biết bài trắc nghiệm chưa được công khai [2]. Bạn có thể thay đổi trạng thái của bài trắc nghiệm bằng cách chuyển đổi các biểu tượng đã công khai và chưa công khai.

Bước 3: Công khai hoặc hủy công khai một bài tập

Công khai một bài tập
Để công khai một bài tập, nhấp vào nút Công khai. Nút sẽ chuyển từ màu xám sang màu xanh lục.

Hủy công khai một bài tập
Để hủy công khai một bài tập, hãy di chuột qua nút đã công khai và xem trạng thái của nó. Nếu bài tập có thể được hủy công khai, văn bản di chuột sẽ xác nhận bạn muốn hủy công khai bài tập và nút sẽ chuyển từ màu xám sang màu đỏ. Bấm vào nút để xác nhận.

Xem trạng thái trong một bài tập
Trong mỗi bài tập riêng lẻ, trạng thái bài tập được hiển thị bên cạnh các tùy chọn câu trắc nghiệm.

Góc nhìn của học viên
Học viên không thể thấy bất kỳ hành động nào liên quan đến trạng thái đã công khai, chẳng hạn như biểu tượng đã công khai, không chưa công khai và biểu tượng cài đặt. Học viên sẽ chỉ thấy các bài trắc nghiệm đã công khai, được đăng bằng văn bản
màu xám.

2.3 Trắc nghiệm/ Khảo sát

Công cụ trắc nghiệm được sử dụng để tạo và quản lý các bài trắc nghiệm và khảo sát trực tuyến. Bạn cũng có thể sử dụng các bài trắc nghiệm để tiến hành kiểm duyệt các bài trắc nghiệm và đánh giá, cả cho điểm và không xếp loại. Các bước tạo nội dung câu trắc nghiệm giống nhau đối với từng loại câu hỏi.

Các loại bài tập đã chấm điểm hiển thị trong Đề cương, Điểm, Lịch

a) Những loại bài trắc nghiệm/khảo sát

b) Các loại bài tập/khảo sát

Có 12 loại bài tập sau:

 • Trắc nghiệm có một đáp án đúng
 • Bài tập Đúng/Sai
 • Bài tập điền từ vào ô trống
 • Bài tập điền từ vào nhiều ô trống
 • Bài trắc nghiệm nhiều đáp án đúng
 • Bài trắc nghiệm dạng danh sách sổ xuống
 • Bài trắc nghiệm Nối câu
 • Bài trắc nghiệm Đáp án số
 • Bài trắc nghiệm Công thức
 • Bài tập Tự luận
 • Bài tập cho phép tải file đáp án từ bên ngoài
 • Văn bản (không phải câu hỏi)

2.4 Tập tin

Bạn có thể thêm tệp vào khóa học của mình bằng cách tải tệp lên. Bạn cũng có thể nhập tệp bằng công cụ nhập khóa học trong Cài đặt khóa học.

Là giáo viên, bạn có thể kéo và thả tệp từ tệp cá nhân của mình vào tệp khóa học.
Lưu ý: Herapo LMS không hỗ trợ tải lên tệp lớn hơn 5 GB. Các tệp video và âm thanh tải lên Herapo LMS thông qua công cụ đa phương tiện có thể có dung lượng lên đến 500 MB.

a) Các bước tải tệp lên một khóa học

Bước 1: Mở Files

Trong khóa học, hãy nhấp vào tab Files [1] và Nhấp vào nút Upload a new file [2]

Bước 2: Tải tệp lên

Chọn nút Choose File

Chọn tệp
Nhấp vào tiêu đề của tệp bạn muốn tải lên [3] và nhấp vào nút Open [4]

Xem tiến trình tải lên
Một thanh tiến trình sẽ xuất hiện ở đầu màn hình theo dõi tiến trình tải lên tệp của bạn

Thay thế tệp trùng lặp
Nếu một tệp có cùng tên đã tồn tại trong thư mục mà bạn đang tải lên tệp của mình, bạn sẽ được hỏi xem bạn có muốn thay thế hoặc đổi tên tệp đó hay không.

Để hủy tải lên, nhấp vào nút Skip [1].
Để đổi tên tệp, nhấp vào nút Đổi Tên [2]. Tùy chọn này sẽ tạo một bản sao của tệp với một tên khác.
Để thay thế tệp, hãy nhấp vào nút Thay thế [3].

Bước 1: Mở Files
Trong Điều hướng khóa học, hãy nhấp vào liên kết Files.

b) Các bước xem trước tệp

Bước 2: Chọn tệp cần xem trước
Bấm vào tên của tệp mà bạn cần xem trước

c) Mở tệp qua thanh công cụ

Bạn cũng có thể nhấp vào tệp cần xem và nhấp vào biểu tượng Xem.

d) Những loại tệp phương tệp nào có thể tải lên LMS

Herapo LMS có thể tải lên các tệp hình ảnh, video và âm thanh cụ thể dưới dạng nội dung người dùng.

Khi bạn tải lên các tệp âm thanh và phương tiện bằng công cụ đa phương tiện trong Trình chỉnh sửa nội dung, Herapo LMS sẽ chuyển đổi các tệp lên đến 500 MB. Nếu tệp vượt quá giới hạn 500 MB, bạn có thể lưu trữ tệp thông qua một nguồn bên ngoài như YouTube hoặc Vimeo và nhúng tệp đó bằng Trình chỉnh sửa nội dung.

Khi bạn tải tệp lên tệp khóa học hoặc người dùng của mình, Herapo LMS sẽ chuyển tệp đó thành định dạng được trình duyệt của bạn hỗ trợ. Tuy nhiên, Herapo LMS không hỗ trợ tải tệp lớn hơn 5 GB lên tệp người dùng của bạn. Phát lại phương tiện được xác định tùy theo trình duyệt, vì vậy nếu bạn không thể xem tệp, bạn có thể phải thử xem tệp trong trình duyệt khác. Bạn cũng có thể cần bật hoặc cập nhật plugin Adobe Flash.

Tệp Herapo LMS có giới hạn hạn ngạch được đặt cho từng khu vực người dùng: tệp người dùng (cá nhân) và tệp khóa học. Các tệp được tải trực tiếp lên tệp người dùng của bạn được tính vào từng hạn ngạch cụ thể, ngoại trừ việc tải lên ảnh hồ sơ. Tất cả các tệp được tải lên một khóa học được tính vào hạn ngạch của khóa học. Đối với học viên, bất kỳ tệp đính kèm nào được thêm vào như một phần của bài tập đã phân loại sẽ được tải lên tệp người dùng nhưng không được tính vào hạn ngạch người dùng.
Lưu ý: Nếu bạn tải lên tệp không được trình phát đa phương tiện Herapo LMS hỗ trợ, bạn có thể yêu cầu người dùng tải tệp xuống để xem bên ngoài Herapo LMS

2.5 Liên kết với tài nguyên bên ngoài

Bạn có thể sử dụng Trình chỉnh sửa nội dung để nhúng phương tiện video và âm thanh từ các tài nguyên bên ngoài. Bạn có trách nhiệm đảm bảo nội dung của mình được bảo mật trước khi nhúng.

a) Mở công cụ nhúng từ HTML Editor

b) Mở Công cụ nhúng từ Thanh công cụ

Bước 1: Chọn Insert/edit media từ thanh công cụ

Bước 2: Chọn tab Embed [1], dán link nhúng vào trường văn bản [2], chọn OK [3]

Quản lí chương trình học (mô đun)

3.

3.1 Trang chương trình học

a) Mở trang Chương trình học

Trong menu Điều hướng khóa học, nhấp vào liên kết Chương trình học.

b) Xem trang Chương trình học

Trang Mô đun được thiết kế với cài đặt chung ở đầu trang [1] sau đó là các Mô đun riêng lẻ [2]. Các mục nội dung khóa học được lồng trong mỗi Mô đun [3].
Lưu ý: Trang Mô đun hỗ trợ các phím tắt. Để xem cửa sổ có danh sách các phím tắt điều hướng trên bàn phím, hãy nhấn đồng thời phím Shift + ? trên bàn phím của bạn.

c) Xem cài đặt chung của trang Mô đun

Trong Mô đun, bạn có thể xem tất cả các Mô đun trong khóa học của mình. Các Mô đun được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
Mô đun chứa các mục nội dung trong mỗi Mô đun. Theo mặc định, các Mô đun được mở rộng và hiển thị tất cả các mục trong học phần [1]. Để thu gọn Mô đun hãy nhấp vào mũi tên thu gọn [2].
Hoặc chọn Collapse All để thu gọn tất cả Mô đun

Hoặc chọn Expand All để mở rộng tất cả Mô đun:

Lưu ý: Nếu bạn chọn thu gọn hoặc mở rộng một hoặc nhiều Mô đun, Trang Mô đun sẽ giữ lại trạng thái mở rộng hoặc thu gọn của từng học phần.

d) Quản lý các cài đặt Mô đun

Các biểu tượng ở bên phải của tên học phần điều khiển toàn bộ Mô đun. Bạn có thể công khai hoặc không công khai toàn bộ Mô đun [1] và thêm một mục nội dung mới vào Mô đun [2].
Trong menu thả xuống Tùy chọn [3], bạn có thể chỉnh sửa học phần [4], cho phép bạn đổi tên học phần, khóa học phần , đặt điều kiện tiên quyết và đặt yêu cầu học phần.
Bạn cũng có thể di chuyển học phần [5], di chuyển các mục của học phần [6], xóa học phần [7] hoặc sao chép học phần [8].

e) Sắp xếp lại các Mô đun

Bạn có thể sắp xếp lại một Mô đun bằng cách di chuột qua cần kéo bên cạnh tên của Mô đun và kéo học phần đó đến vị trí mong muốn.

f) Các biểu tượng Mô đun

Các học phần có thể được lấp đầy với nhiều loại nội dung khác nhau. Mỗi mục học phần cũng bao gồm một biểu tượng với loại của nó:

 • Bài tập [1]: Một nhiệm vụ khóa học
 • Trắc nghiệm/Khảo sát [2]: Một bài kiểm tra về khóa học
 • Tệp [3]: Tệp để tải xuống hoặc xem
 • Trang [4]: Một trang nội dung để đọc
 • Thảo luận [5]: Một cuộc thảo luận về khóa học\
 • Liên kết [6]: Một liên kết bên ngoài
 • Công cụ bên ngoài [7]: Liên kết một công cụ để xem bên ngoài khóa học

g) Xem mục Mô đun riêng lẻ

Mỗi mô đun chứa các mục nội dung mô đun có thể hiển thị tên mục [1], ngày đến hạn [2], số điểm [3], trạng thái công khai của mục học phần [4]. Một mô đun cũng có thể bao gồm các mục không được xếp loại [5], chẳng hạn như các trang và các cuộc thảo luận không được xếp loại.

h) Quản lý mục mô đun riêng lẻ

Đối với từng mục nội dung mô đun riêng lẻ, bạn có thể sử dụng menu tùy chọn [1] để thụt lề mục lên đến 5 cấp (hoặc loại bỏ thụt lề) [2], chỉnh sửa mục nội dung [3], sao chép mục nếu mục hỗ trợ sao chép [4], di chuyển mục [5] hoặc xóa mục nội dung khỏi mô đun [6]

i) Sắp xếp lại mục Mô đun

Bạn cũng có thể sắp xếp lại một mục học phần bằng cách di chuột qua tay cầm kéo bên cạnh tên của mục đó và kéo mục đó đến vị trí mong muốn.

3.2 Thêm mô đun mới

Các bước thêm một học phần

Bước 1: Mở trang Chương trình học
Trong menu Điều hướng khóa học, nhấp vào liên kết Chương trình học.

Bước 2: Thêm Mô đun
Nhấp vào nút Thêm học phần

Bước 3: Nhập tên học phần
Nhập tên vào trường Tên học phần

Các tùy chọn khi tạo học phần

Khóa học phần
Nếu bạn muốn hạn chế học phần cho đến một ngày cụ thể, bạn có thể đặt khóa học phần

Thêm điều kiện tiên quyết của học phần

Nếu bạn đã thêm ít nhất một học phần vào khóa học của mình, bạn có thể yêu cầu một học phần tiên quyết. Học phần tiên quyết có nghĩa là học viên phải hoàn thành các học phần đã thêm trước khi họ có thể xem học phần mới.

Bước 4: Thêm học phần
Nhấp vào nút Thêm học phần.

3.3 Tạo trang mới

a) Tạo một trang mới trong khóa học

Với tư cách là giảng viên, bạn có thể tạo một trang mới để thêm vào khóa học của mình. Khi tạo trang, bạn có thể đặt quyền cho trang về người có thể chỉnh sửa trang: Người hướng dẫn (giảng viên), học viên hoặc bất kỳ ai.

b) Các bước tạo trang

Bước 1: Mở trang
Trong menu Điều hướng khóa học, nhấp vào liên kết Trang.

Bước 2: Thêm trang mới
Nhấp vào nút Thêm Trang.

Bước 3: Thêm nội dung

Nhập tên cho trang của bạn [1]. Sử dụng Trình chỉnh sửa nội dung [2] để tạo nội dung cho trang của bạn. Trình chỉnh sửa nội dung gồm màn hình hiển thị số lượng từ bên dưới góc dưới cùng bên phải của hộp văn bản.

Bước 4: Chỉnh sửa cài đặt trang

Bạn có thể quyết định ai có thể chỉnh sửa trang bằng cách chọn trình đơn thả xuống Có thể sửa lựa chọn vai trò trang này [1]. Các tùy chọn Chỉ giảng viên, Giảng viên và học viên, hoặc Bất cứ ai. Tùy chọn Bất cứ ai chỉ áp dụng cho người dùng đã đăng ký khóa học.

Bạn có thể thêm trang vào danh sách việc cần làm của học viên bằng cách chọn hộp kiểm Thêm học viên to-do [2]. Khi bạn thêm một trang vào việc cần làm của học viên, việc cần làm sẽ hiển thị trong danh sách việc cần làm của học viên cũng như trong lịch khóa học và danh sách việc cần làm của thanh bên khóa học của học viên.

Bạn cũng có thể thông báo cho người dùng rằng nội dung đã thay đổi bằng cách chọn hộp kiểm Báo cho người dùng rằng nội dung này đã thay đổi [3].

Bước 5: Lưu và công khai

Nếu bạn đã sẵn sàng công khai trang của mình, hãy nhấp vào nút Lưu & công khai [1]. Nếu bạn muốn tạo bản nháp cho trang của mình, hãy nhấp vào nút Lưu [2].
Lưu ý: Nếu bạn cố gắng điều hướng khỏi một trang mà không lưu, bạn sẽ tạo ra một cảnh báo bật lên. Khi trang của bạn được lưu ở trạng thái nháp, bạn có thể quay lại trang và đặt trang thái công khai bất kỳ lúc nào.

3.4 Chỉnh sửa mô đun

Bạn có thể chỉnh sửa học phần trong menu cài đặt học phần. Chỉnh sửa học phần cho phép bạn đổi tên học phần, khóa học phần, thêm điều kiện tiên quyết và thêm yêu cầu.

Các bước chỉnh sửa học phần

Bước 1: Mở trang Chương trình học
Trong menu Điều hướng khóa học, nhấp vào liên kết Mô đun.

Bước 2: Chỉnh sửa học phần
Tìm tên của học phần và nhấp vào biểu tượng Tùy chọn [1]. Chọn liên kết Sửa [2].

Chỉnh sửa cài đặt học phần

Chỉnh sửa cài đặt học phần bạn muốn thay đổi. Bạn có thể đổi tên học phần [1], khóa học phần [2], thêm điều kiện tiên quyết [3], thêm yêu cầu [4].

Bước 3: Cập nhật học phần
Nhấp vào nút Cập nhật học phần

Khóa lại học phần

Nếu bạn thay đổi các điều kiện tiên quyết mà học viên đã đáp ứng, Herapo LMS sẽ hỏi bạn có muốn cho phép học viên học đến học phần này trong suốt khóa học hay khóa lại các học phần và yêu cầu học viên phải hoàn thành lại các điều kiện tiên quyết.

Để khóa lại học phần, hãy nhấp vào nút Re-lock modules [1]. Để cho phép học viên tiếp tục mà không có bất kỳ thay đổi nào, hãy nhấp vào nút Tiếp [2].

3.5 Xóa một mô đun

a) Xóa một Mô đun

Nếu cần, bạn xóa một học phần trong khóa học của mình. Xóa một học phần cũng xóa tất cả các mục học phần được liên kết.
Khi bạn xóa một học phần, tất cả các mục trong học phần đó sẽ bị xóa, nhưng chúng không bị xóa khỏi khóa học.

Bước 1: Mở trang Chương trình học
Trong menu Điều hướng khóa học, nhấp vào liên kết Chương trình học.

b) Các bước xóa một Mô đun

Bước 2: Xóa học phần

Nhấp vào biểu tượng Tùy chọn [1]. Chọn liên kết Xóa [2].

Bước 3: Xác nhận xóa
Nhấp vào nút OK.

3.6 Di chuyển hoặc sắp xếp lại mô đun

Bạn có thể kéo và thả mục học phần theo cách thủ công hoặc bạn có thể sử dụng tùy chọn dời học phần, tùy chọn này cũng có thể truy cập được cho người dùng bàn phím.

Có 2 cách để di chuyển hoặc sắp xếp lại Mô đun

 • Cách 1: Di chuyển hoặc sắp xếp Mô đun bằng cách kéo và thả Mô đun
 • Cách 2: Sử dụng tùy chọn “Chuyển tới...” trong menu tùy chọn của Mô đun

Bước 1: Mở trang Chương trình học
Trong menu Điều hướng khóa học, nhấp vào liên kết Chương trình học.

Bước 2: Di chuyển mục Mô đun

Cách 1: Di chuyển hoặc sắp xếp Mô đun bằng cách kéo và thả Mô đun
Bạn có thể sử dụng tùy chọn kéo và thả để sắp xếp lại các mục học. Nhấp vào tay cầm kéo bên cạnh tên mục học phần. Thả mục học phần vào vị trí mong muốn bằng cách thả chuột.

Cách 2: Sử dụng tùy chọn di chuyển mô đun

Bạn cũng có thể sử dụng tùy chọn Chuyển tới để sắp xếp lại một mục học phần. Nhấp vào biểu tượng Tùy chọn [1] và chọn liên kết Chuyển tới... [2].

Trong thanh bên Di chuyển mục học phần, nhấp vào menu thả xuống Modules [1], sau đó chọn một học phần từ danh sách. Nếu bạn muốn giữ mục trong học phần hiện có, hãy chọn tên học phần hiện có. Tuy nhiên, nếu bạn muốn di chuyển mục đó vào một học phần khác, hãy chọn tên học phần mới.

Trong menu thả xuống Place “Tên học phần cần di chuyển” [2], chọn vị trí của mục học phần cần di chuyển đến. Bạn có thể di chuyển mục học phần để nó là mục học phần mục đầu tiên, trước một mục cụ thể, sau một mục cụ thể hoặc mục học phần cuối cùng.

Chọn vị trí cần di học phần chuyển đến

Di chuyển học phần

Nhấp vào nút Dời.

Giảng dạy trực tuyến

4.

4.1 Tạo một lớp trực tuyến trong khóa học

Bạn có thể tạo một lớp trực tuyến trong một khóa học để tổ chức một phòng học trực tuyến. Lời mời lớp trực tuyến được gửi đi khi lớp trực tuyến được tạo. Để thông báo cho những người được mời về các lớp trực tuyến sắp tới, bạn có thể tạo các sự kiện khóa học trong Lịch.

Lớp trực tuyến được tạo với mục đích để nhiều học viên xem, mặc dù hướng dẫn được đề xuất là giới hạn 100 học viên. Bạn có thể tạo nhiều lớp trực tuyến, được liệt kê theo thứ tự thời gian theo ngày chúng được tạo. Lớp trực tuyến được tạo gần đây nhất sẽ xuất hiện ở đầu danh sách.
Lưu ý:

 • Tạo một lớp trực tuyến là một quyền của khóa học. Nếu bạn không thể tạo lớp trực tuyến, tổ chức của bạn đã hạn chế tính năng này.
 • Người dùng được mời tham gia lớp trực tuyến sẽ không nhận được thông báo trong Herapo LMS. Tuy nhiên, tùy thuộc vào cài đặt thông báo của người dùng, họ có thể nhận được thông báo qua email, văn bản hoặc thông báo đẩy. Để thông báo cho người dùng về một lớp trực tuyến trong Herapo LMS, hãy xem xét thêm một thông báo, bài tập hoặc sự kiện lịch.

Các bước tạo một buổi trực tuyến

Bước 1: Mở trang Buổi trực tuyến

Trong menu Điều hướng khóa học, nhấp vào liên kết Buổi trực tuyến.

Bước 2: Thêm buổi trực tuyến mới

Nhấp vào nút Thêm Buổi trực tuyến.

Bước 2: Thêm buổi trực tuyến mới

 • Để tạo một lớp trực tuyến mới, hãy nhập tên cho lớp trực tuyến vào trường Tên [1].
 • Nếu bạn muốn đặt giới hạn thời gian về thời gian các thành viên được mời có thể tham gia lớp trực tuyến, hãy nhập số phút vào trường Thời lượng [2]. Thời hạn sẽ bắt đầu khi người thuyết trình bắt đầu lớp trực tuyến. Khi thời hạn đã hết, những người mới tham gia sẽ không thể tham gia và lớp trực tuyến sẽ tiếp tục cho đến khi người cuối cùng rời khỏi phòng hoặc người tổ chức lớp trực tuyến kết thúc lớp trực tuyến.
 • Nếu bạn muốn bật tùy chọn ghi cho lớp trực tuyến này, hãy chọn hộp kiểm Bật tính năng ghi lại lớp trực tuyến [3].
 • Nếu bạn không muốn đặt giới hạn thời gian cho lớp trực tuyến, bạn có thể tạo lớp trực tuyến kéo dài bằng cách chọn Không giới hạn thời gian (Cho lớp học kéo dài) [4]. Tùy chọn này sẽ xóa giới hạn thời gian trong trường Thời lượng.
 • Nếu bạn muốn kiểm soát số lượng người dùng trong buổi trực tuyến, hãy nhấp chọn Phòng chờ [5]. Khi đó, chỉ những người dùng đã được bạn chấp nhận tham gia mới có thể tham gia vào buổi trực tuyến.
 • Chức năng Chia sẻ webcam khi tham gia [6] sẽ bật tất cả các camera của người dùng khi tham gia buổi trực tuyến.
 • Để tạo mô tả về lớp trực tuyến của bạn, hãy nhập mô tả vào ô Miêu tả [7].

Bước 4: Mời thành viên khóa học

 • Để tạo một lớp trực tuyến mới, hãy nhập tên cho lớp trực tuyến vào trường Tên [1].
 • Nếu bạn muốn đặt giới hạn thời gian về thời gian các thành viên được mời có thể tham gia lớp trực tuyến, hãy nhập số phút vào trường Thời lượng [2]. Thời hạn sẽ bắt đầu khi người thuyết trình bắt đầu lớp trực tuyến. Khi thời hạn đã hết, những người mới tham gia sẽ không thể tham gia và lớp trực tuyến sẽ tiếp tục cho đến khi người cuối cùng rời khỏi phòng hoặc người tổ chức lớp trực tuyến kết thúc lớp trực tuyến.
 • Nếu bạn muốn bật tùy chọn ghi cho lớp trực tuyến này, hãy chọn hộp kiểm Bật tính năng ghi lại lớp trực tuyến [3].
 • Nếu bạn không muốn đặt giới hạn thời gian cho lớp trực tuyến, bạn có thể tạo lớp trực tuyến kéo dài bằng cách chọn Không giới hạn thời gian (Cho lớp học kéo dài) [4]. Tùy chọn này sẽ xóa giới hạn thời gian trong trường Thời lượng.
 • Nếu bạn muốn kiểm soát số lượng người dùng trong buổi trực tuyến, hãy nhấp chọn Phòng chờ [5]. Khi đó, chỉ những người dùng đã được bạn chấp nhận tham gia mới có thể tham gia vào buổi trực tuyến.
 • Chức năng Chia sẻ webcam khi tham gia [6] sẽ bật tất cả các camera của người dùng khi tham gia buổi trực tuyến.
 • Để tạo mô tả về lớp trực tuyến của bạn, hãy nhập mô tả vào ô Miêu tả [7].

Lưu ý: Lớp trực tuyến có thể chứa nhiều người dùng nếu cần, mặc dù hướng dẫn được đề xuất là giới hạn 100 người dùng.

Chọn thành viên cá nhân

Nếu bạn muốn chọn các thành viên cụ thể trong khóa học của mình, hãy bỏ chọn hộp kiểm Mời tất cả thành viên khóa học [1]. Sau đó chọn (các) hộp kiểm cho (các) thành viên cá nhân mà bạn muốn mời [2].

Bước 5: Cập nhật lớp trực tuyến

Để lưu cài đặt lớp trực tuyến, hãy nhấp vào nút Cập nhật.
Lưu ý: Học viên được mời tham dự lớp trực truyến sẽ không nhận được thông báo trong Herapo LMS. Tuy nhiên, tùy thuộc vào cài đặt thông báo của học viên, họ có thể nhận được thông báo qua email, văn bản hoặc thông báo đẩy. Để thông báo cho học viên về một lớp trực truyến trong Herapo LMS, hãy cân nhắc thêm một thông báo, bài tập hoặc sự kiện lịch.

4.2 Vào lớp

Các bước bắt đầu một buổi trực tuyến

Bước 1: Mở trang Lớp trực tuyến
Trong menu Điều hướng khóa học, nhấp vào liên kết Buổi trực tuyến.

Bước 2: Bắt đầu một lớp trực tuyến
Bên cạnh hội nghị bạn muốn bắt đầu, hãy nhấp vào nút Bắt đầu .
Herapo LMS sẽ chuyển hướng bạn đến phòng hội nghị cho lớp trực tuyến của bạn. Tìm hiểu cách sử dụng giao diện hội nghị.

4.3 Giao diện Hội nghị Buổi trực tuyến

Lưu ý

 • Bạn nên sử dụng trình duyệt Chrome hoặc Firefox để truy cập giao diện Hội nghị hoặc Microsoft Edge.
 • Chia sẻ màn hình không được hỗ trợ trên trình duyệt Safari.
 • Sử dụng trang Hội nghị trên trình duyệt Cốc cốc có thể xảy ra lỗi.

a) Xem giao diện trang Hội nghị

Giao diện Hội nghị chứa nhiều công cụ giúp bạn tham gia vào bài thuyết trình của mình. Giao diện bao gồm các khu vực sau:

 • Cửa sổ trình bày [1]
 • Menu Thảo luận chung [2]
 • Menu Người dùng [3]
 • Tùy chọn Ghi hình [4]
 • Hiển thị trạng thái kết nối mạng [5]
 • Menu Tùy chọn [6]
 • Dụng cụ thuyết trình [7]
 • Tùy chọn Giơ tay [8]
 • Công cụ hỗ trợ thuyết trình [9]
 • Thanh hành động [10]

b) Quản lý cài đặt

Để mở menu Cài đặt, Nhấp vào Tùy chọn [1] và nhấp vào liên kết Cài đặt [2].

c) Quản lý cài đặt Ứng dụng

Để quản lý cài đặt ứng dụng, hãy nhấp vào liên kết Ứng dụng [1].

Nhấp Mở [2]/[3] để tắt Đồ họa/Bộ lọc âm thanh cho micro.

Để chọn ngôn ngữ cho giao diện, hãy nhấp vào menu thả xuống Ngôn ngữ của ứng dụng [4] và chọn ngôn ngữ. Để điều chỉnh kích thước phông chữ, hãy nhấp vào nút Giảm hoặc Tăng [5].

Để lưu lại cài đặt, nhấp chọn Lưu [6].

Lưu ý: Cảnh báo trò chuyện chỉ hoạt động trong cùng một trình duyệt mà giao diện Hội nghị đang mở.

d) Quản lý cài đặt Thông báo

Để quản lý cài đặt ứng dụng, hãy nhấp vào liên kết Thông báo [1].

Để bật hoặc tắt cảnh báo trò chuyện, hãy nhấp vào nút Cảnh báo âm thanh cho cuộc trò chuyện hoặc Cảnh báo bật lên cho trò chuyện [2].

Để bật hoặc tắt cảnh báo khi có người tham gia, hãy nhấp vào nút Cảnh báo âm thanh thông báo cho người tham gia hoặc Popup thông báo cho người tham gia [3].

Để bật hoặc tắt cảnh báo khi có khách đang chờ phê duyệt, hãy nhấp vào nút Cảnh báo âm thanh khách đang chờ phê duyệt hoặc Popup thông báo cho khách đang chờ phê duyệt [4].

Để bật hoặc tắt cảnh báo khi có giơ tay, hãy nhấp vào nút Cảnh báo âm thanh giơ tay hoặc Popup thông báo giơ tay [4].
Để lưu lại cài đặt, nhấp chọn Lưu [6].

e) Quản lý cài đặt Tiết kiệm dữ liệu

Để quản lý cài đặt ứng dụng, hãy nhấp vào liên kết Tiết kiệm dữ liệu [1].

Để quản lý cài đặt tiết kiệm dữ liệu, hãy nhấp vào liên kết Tiết kiệm dữ liệu [1].

Để bật hoặc tắt webcam, hãy nhấp vào nút Cho phép webcam [2]. Để bật hoặc tắt chia sẻ màn hình, hãy nhấp vào nút Cho phép chia sẻ màn hình [3].

Để lưu lại cài đặt, nhấp chọn Lưu [4].

4.4 Tham gia một buổi trực tuyến

Bạn có thể tham gia một lớp trực tuyến đã được bắt đầu bởi người chủ trì lớp trực tuyến. Người hướng dẫn sẽ được cấp quyền của người kiểm duyệt khi họ tham gia lớp trực tuyến do người dùng khác bắt đầu.

Để sử dụng micrô, bạn phải cấp cho trang Hội nghị quyền truy cập vào cài đặt micrô của mình. Là một phần của việc tham gia lớp trực tuyến, bạn phải xác minh các cài đặt này trong trình duyệt của mình.

a) Các bước tham gia buổi trực tuyến

Bước 1: Mở trang Buổi trực tuyến

Trong menu Điều hướng khóa học, nhấp vào liên kết Buổi trực tuyến.

Bước 2: Tham gia Buổi trực tuyến

Bên cạnh lớp trực tuyến bạn muốn tham gia, hãy nhấp vào nút Tham gia.
Lưu ý:
Bạn không thể tham gia lớp trực tuyến cho đến khi người chủ trì hội nghị bắt đầu hội nghị.
Khi nhấp vào tham gia lớp trực tuyến, bạn sẽ được chuyển đến trang Hội nghị

Tham gia webcam/máy ảnh

b) Kiểm tra thiết bị

Một số lưu ý dành cho người dùng:

Đối với máy tính và laptop:
Hệ điều hành Mac OS nên dùng trình duyệt Safari
Hệ điều hành Android nên dùng trình duyệt: Chrome hoặc Firefox hoặc Microsoft Edge.

Máy tính bảng và thiết bị di động:
Hệ điều hành IOS nên dùng trình duyệt: Safari
Hệ điều hành Android nên dùng trình duyệt: Chrome
Lưu ý:
Người dùng cần phải cập nhật trình duyệt phiên bản mới nhất.
Kiểm tra thiết bị âm thanh (Loa và Mic), Hình ảnh (Camera) và cấp quyền sử dụng cho thiết bị.

Đối với thiết bị máy tính

Tham gia âm thanh
Để sử dụng micrô của bạn trong trang Hội nghị, hãy nhấp vào biểu tượng Nghe và nói [1]. Để tham gia hội nghị mà không cần bật micrô, hãy nhấp vào biểu tượng Chỉ nghe [2]. Bạn sẽ có thể thay đổi tùy chọn âm thanh của mình sau khi tham gia lớp trực tuyến.

Để sử dụng micrô của bạn trong trang Hội nghị, hãy nhấp vào biểu tượng Nghe và nói [1]. Để tham gia hội nghị mà không cần bật micrô, hãy nhấp vào biểu tượng Chỉ nghe [2]. Bạn sẽ có thể thay đổi tùy chọn âm thanh của mình sau khi tham gia lớp trực tuyến.

Xem quyền đối với micrô của trình duyệt Chrome

Để bật micrô trong trình duyệt Chrome, hãy nhấp vào nút Cho phép.

Xem quyền đối với micrô của trình duyệt Firefox

Để bật micrô trong trình duyệt Firefox, hãy chọn micrô của bạn trong menu Micrô để chia sẻ [1]. Sau đó nhấp vào nút Cho phép [2].

Kiểm tra âm thanh

Để đảm bảo âm thanh của bạn hoạt động chính xác, hãy hoàn thành kiểm tra tiếng vọng âm thanh riêng tư. Nói một vài từ và nếu bạn nghe thấy âm thanh, hãy nhấp vào biểu tượng [1]. Để chọn một micrô khác và lặp lại kiểm tra âm thanh, hãy nhấp vào biểu tượng Không [2].
Lưu ý: Bạn nên sử dụng tai nghe có micrô để có trải nghiệm âm thanh tốt nhất.

Xem quyền đối với máy ảnh của trình duyệt Chrome
Bước 1: Chọn biểu tượng ổ khóa [1] để xem cài đặt quyền.

Bước 2: Để bật máy ảnh trong trình duyệt Chrome, hãy nhấp vào nút Cho phép [2].

Kiểm tra máy ảnh

Kiểm tra camera
Bước 1: Chọn camera trước [1] hoặc camera sau [2]

Bước 2: Kiểm tra chất lượng hình ảnh
Chọn chất lượng thấp [1] tương ứng với mạng yếu, không ổn định
Chọn chất lượng trung bình [2] (mặc định hệ thống) dành cho mạng ổn định
Chất lượng cao [3] và Độ nét cao [4] dành cho thiết bị có mạng ổn định và mạnh

Bước 3: Hoàn tất kiểm tra
Sau khi kiểm tra camera và chất lượng hình ảnh, chọn Bắt đầu chia sẻ để bật webcam.

Đối với thiết bị máy tính bảng và di động

Xem quyền đối với hệ điều hành Android:

Bước 1: Chọn biểu tượng ổ khóa [1] để xem cài đặt quyền.

Bước 2: Chọn Quyền [2]

Bước 3: Bật tất cả các quyền [3]: Máy ảnh, Micro và m thanh sau đó bấm Đặt lại quyền [4] để hoàn tất

Xem quyền đối với hệ điều hành iOS:
Xem quyền đối với máy ảnh của trình duyệt Safari: Bấm chọn Allow để cho phép hệ thống truy cập Máy ảnh

Xem quyền đối với microphone của trình duyệt Safari: Bấm chọn Allow để cho phép hệ thống truy cập Microphone

c) Tải lên bài trình chiếu

Xem cửa sổ trình bày

Có 2 cách để tải phần trình bày

Cửa sổ Trình bày hiển thị bản trình chiếu đã được người kiểm duyệt hoặc người trình bày [1] chọn.
Để tải lên tệp bản trình chiếu mới, bắt đầu cuộc thăm dò ý kiến ​​hoặc chia sẻ video bên ngoài, hãy nhấp vào nút Thêm [2].
Sau đó chọn Tải lên phần trình bày [3]

Cách 1: Chọn file cần trình bày sau đó Kéo và thả file vào ô [1]
Cách 2: Chọn tệp từ máy tính bằng cách nhấp vào chọn đường dẫn cho file [2]

Chọn Tải lên để tải file trình bày:

Chuyển đổi nhanh chóng giữa các file trình bày

Khi bạn tải lên bản trình bày, dấu ‘+’ hiển thị danh sách tất cả các bản trình bày đã tải lên, giúp bạn dễ dàng chuyển đổi giữa chúng.

d) Chia sẻ một Video

Chia sẻ video:

Bước 1: Chọn nút Thêm [1] sau đó chọn Chia sẻ 1 Video/Audio [2]

Bước 2: Dán link URL của video bạn cần chia sẻ vào ô Nhập đường đẫn audio/video [1] hoặc kéo thả tệp vào ô [2]. Sau đó chọn nút Chia sẻ [3] để chia sẻ video ở ngoài. Sau khi xác nhận chia sẻ video, màn hình của buổi trực tuyến sẽ hiện ra video bạn chia sẻ 

Kết thúc chia sẻ video:

Để kết thúc chia sẻ Video, Chọn nút Thêm [1] sau đó chọn Ngừng chia sẻ Video/Audio [2]

e) Chia sẻ màn hình

Để chia sẻ màn hình máy tính của bạn, hãy nhấp vào nút Chia sẻ màn hình.

Chọn nội dung mà bạn muốn chia sẻ:
Chia sẻ Toàn màn hình [1] máy tính
Chia sẻ Cửa sổ [2] bạn đang làm việc
Chia sẻ Thẻ trình duyệt Chrome [3] mà bạn đang mở

Khi bạn không muốn chia sẻ màn hình nữa hãy chọn nút Dừng chia sẻ màn hình.

Chia sẻ màn hình và âm thanh khi chia sẻ qua cửa sổ Chrome

Khi bạn chia sẻ màn hình bằng trình duyệt Chrome và chọn chia sẻ Thẻ trình duyệt Chrome, bạn có thể chia sẻ bao gồm cả âm thanh từ Thẻ trình duyệt đó. Người dùng xem chia sẻ màn hình sẽ có thể nghe bất kỳ âm thanh nào được phát từ Thẻ trình duyệt đó.

Để bao gồm âm thanh, hãy chọn Thẻ trình duyệt Chrome và chọn tùy chọn Chia sẻ âm thanh của thẻ ở góc dưới cùng bên trái.

f) Tính năng khác trong phòng buổi trực tuyến

Thông báo khi có người dùng giơ tay phát biểu

Người điều hành cuộc họp có hai thông báo bổ sung: Giơ tay và khách chờ xét duyệt.

Đối với giơ tay, thông báo giơ tay sẽ xuất hiện liên tục khi người dùng giơ tay. Thông báo sẽ vẫn hiển thị trên màn hình miễn là có ít nhất một người dùng giơ tay.

Tùy chỉnh vị trí hiển thị webcam

Giờ đây, webcam có thể xuất hiện ở cả bên trái, bên phải, bên trên và bên dưới của bản trình bày, tối đa hóa vùng xem có sẵn cho bản trình bày.

Hiển thị trạng thái kết nối mạng

Biểu tượng trạng thái kết nối mạng hiện xuất hiện ở góc trên bên phải. Biểu tượng này sẽ hiển thị màu xanh lục khi kết nối tốt và sẽ thay đổi khi phát hiện thấy kết nối bị xuống cấp hoặc mất kết nối.

Biểu tượng này hiển thị màu xanh lục khi người dùng có kết nối ổn định. Nếu người dùng mất kết nối với máy chủ, biểu tượng kết nối sẽ chuyển sang màu đỏ và sẽ cố gắng kết nối lại.

Thông báo mở micrô khi đang trò chuyện nhưng đã tắt micrô

Khi nói chuyện bằng micrô bị tắt tiếng, HeraStream sẽ hiển thị thông báo rằng bạn đã bị tắt tiếng.

Cho phép người dùng chỉ định được sử dụng bảng trắng

Bạn có thể cho một người dùng cụ thể khả năng viết trên bảng trắng (thay vì tất cả người dùng).

Khi bạn đã cấp quyền truy cập bảng trắng cho người dùng cá nhân, một biểu tượng cây bút sẽ xuất hiện bên cạnh hình đại diện của họ.

Khi cấp quyền truy cập bảng trắng cho từng cá nhân, số lượng sẽ xuất hiện trên biểu tượng bảng trắng nhiều người dùng hiển thị cho bạn biết bạn đã cấp quyền truy cập vào bảng trắng cho bao nhiêu người dùng.

Chọn ngẫu nhiên một người dùng

Bạn có thể yêu cầu HeraStream chọn ngẫu nhiên một người dùng trong cuộc họp. Bạn và mọi người sẽ thấy được lựa chọn sau một hoạt ảnh ngắn.

Lưu ý: Bạn cần ít nhất hai người xem khác trong cuộc họp.

Vinh danh người dùng

Người điều hành cuộc họp có thể chọn một hoặc nhiều người dùng và vinh danh họ như một hình thức khen thưởng.

Bảng vinh danh sẽ xuất hiện cho tất cả người dùng trong cuộc họp.

a) Xem menu Người dùng

4.5 Danh sách Học viên

Từ Menu Người dùng, bạn có thể xem tất cả người dùng trong hội nghị. Mỗi người dùng được đại diện bởi tên hiển thị của họ trong Herapo LMS.

Để mở Menu Người dùng [2], nhấp vào biểu tượng Người dùng [1].

 • Để trò chuyện với người dùng, xóa người dùng khỏi hội nghị hoặc thăng hạng người dùng lên người thuyết trình hoặc người kiểm duyệt, hãy nhấp vào tên của người dùng.
 • Để quản lý cài đặt cho tất cả người dùng, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt người dùng [1].
 • Để xóa các biểu tượng trạng thái của người dùng, hãy nhấp vào liên kết Xóa tất cả các biểu tượng trạng thái [2].
 • Để tắt tiếng người dùng, hãy nhấp vào liên kết Tắt tiếng tất cả [3] hoặc Tắt tiếng tất cả trừ người trình bày [4].
 • Để lưu tên của tất cả người dùng, hãy nhấp vào liên kết Lưu danh sách [5].
 • Để khóa các tính năng hội nghị cụ thể cho người dùng, hãy nhấp vào liên kết Khóa người xem [6].
 • Để chia nhóm thảo luận cho học viên, hãy nhấp vào liên kết Tạo thảo luận nhóm [8].
 • Để viết phụ đề khi thuyết trình, nhấp vào liên kết Viết phụ đề [9].

b) Quản lý người dùng

4.6 Trao đổi học viên

Bạn cũng có thể trò chuyện với những người tham gia hội nghị. Menu chat được mở theo mặc định.

a) Trao đổi chung

Để đóng Menu chat, nhấp vào biểu tượng Thảo luận chung [1].

Để gửi nội dung trò chuyện trong mục Trò chuyện công khai, hãy soạn văn bản vào ô trắng [2] sau đó nhấp vào biểu tượng Gửi [3].

Để chia sẻ tệp vào cuộc trò chuyện, nhấp vào biểu tượng Đính kèm tệp [4].

b) Cho phép học viên trình bày

Các bước Trao quyền thuyết trình cho học viên:

Bước 1: Chọn menu Người dùng [1]
Bước 2: Chọn Học viên [2] bạn muốn trao quyền trình bày.
Bước 3: Chọn Chức năng Làm người thuyết trình [3]

c) Chat riêng với học viên

Các bước Thảo luận riêng với học viên:

Bước 1: Chọn menu Người dùng [1]
Bước 2: Chọn tên học viên [2] bạn muốn thảo luận riêng
Bước 3: Chọn Chức năng Chat riêng tư [3]

4.7 Kết thúc một Buổi trực tuyến

Tùy thuộc vào cách bạn tạo buổi trực tuyến của mình, lớp trực tuyến của bạn có thể tự kết thúc hoặc bạn có thể phải kết thúc nó theo cách thủ công.
Lưu ý: Buổi trực tuyến có thể được kết thúc trực tiếp từ menu đăng xuất trong giao diện trang Hội nghị. Tuy nhiên, trang Hội nghị hiện không cập nhật trạng thái và sẽ vẫn hiển thị là Đang tiến hành. Nếu người dùng mới tham gia lớp trực tuyến, một lớp trực tuyến mới có cùng tên sẽ được tạo. Để ngăn người dùng mới tham gia lớp trực tuyến, hãy quay lại trang Hội nghị và nhấp vào nút Kết thúc hội nghị.

a) Xem các lớp trực tuyến giới hạn thời gian

Các lớp trực tuyến được tạo có giới hạn thời gian sẽ vẫn hoạt động trong suốt thời gian diễn ra lớp trực tuyến.

Khi thời lượng lớp trực tuyến đã hết, lớp trực tuyến sẽ tự động kết thúc khi thành viên cuối cùng của lớp trực tuyến đã rời khỏi phòng. Bạn cũng có thể kết thúc lớp trực tuyến theo cách thủ công tại bất kỳ thời điểm nào trong thời gian quy định.

Khi lớp trực tuyến kết thúc, tất cả các tệp và cuộc trò chuyện sẽ bị xóa khỏi phòng họp

Các lớp trực tuyến được tạo không giới hạn thời gian sẽ vẫn hoạt động miễn là bạn (hoặc một người tổ chức lớp trực tuyến khác) giữ cho lớp trực tuyến tiếp tục hoạt động.

b) Kết thúc lớp trực tuyến

Sau khi lớp trực tuyến kết thúc, lớp trực tuyến sẽ xuất hiện trong phần Lớp trực tuyến đã kết thúc trên trang Lớp trực tuyến. Việc cập nhật trạng thái của lớp trực tuyến có thể mất vài phút.

Lưu ý: Nếu lớp trực tuyến không thay đổi trạng thái sau một khoảng thời gian đáng kể, thời hạn đã qua và không còn thành viên nào trong phòng Hội nghị, hãy chỉnh sửa hội nghị và cập nhật cài đặt để làm mới trang Lớp trực tuyến theo cách thủ công.

Trao đổi với học viên

5.

5.1 Thông báo

a) Trang thông báo

Bạn có thể xem tất cả thông báo về khóa học của mình tại Trang thông báo. Là giảng viên, bạn có thể tạo thông báo và sửa đổi cài đặt thông báo.

Các chức năng trong Thông báo

Mở trang Thông báo
Trong menu Điều hướng khóa học, nhấp vào liên kết Thông báo

Xem trang Thông báo

Trang Chỉ mục Thông báo được thiết kế với các cài đặt chung ở đầu trang [1], sau đó là các thông báo riêng lẻ [2].

Xem cài đặt chung

Cài đặt chung bao gồm trình đơn thả xuống để lọc tất cả hoặc các thông báo chưa đọc [1] và trường tìm kiếm để tìm kiếm thông báo [2]. Bạn cũng có thể thêm thông báo mới [3] và xem nguồn cấp dữ liệu bên ngoài [4]. Nguồn cấp dữ liệu bên ngoài bao gồm thêm nguồn cấp dữ liệu bên ngoài và đăng ký nguồn cấp dữ liệu RSS của Thông báo.

Xem thông báo
Các thông báo được liệt kê theo thứ tự thời gian mới nhất. Các thông báo mới nhất xuất hiện đầu tiên và các thông báo cũ hơn xuất hiện ở phía dưới.

Mỗi thông báo bao gồm tên thông báo [1], ảnh hồ sơ của người dùng đã đăng thông báo [2], ngày đăng thông báo [3], số lượng / tổng số trả lời trong thông báo [4] và biểu tượng tùy chọn để quản lý cài đặt của mỗi thông báo [5].
Lưu ý: Nếu người dùng không có ảnh hồ sơ, tên viết tắt của người dùng sẽ hiển thị thay cho ảnh hồ sơ của họ.

Quản lý thông báo

Quản lý thông báo

Để áp dụng một hành động hàng loạt, chẳng hạn như khóa hoặc xóa, hãy nhấp vào hộp kiểm bên cạnh thông báo [1]. Để đóng tất cả các thông báo đã chọn vào bình luận, hãy nhấp vào nút Khóa [2]. Để xóa tất cả các thông báo đã chọn, hãy nhấp vào nút Xóa [3].

Quản lý thông báo cá nhân

Để xem chi tiết thông báo, hãy nhấp vào tên của thông báo [1].

Bạn cũng có thể sử dụng biểu tượng tùy chọn để xóa thông báo [2]. Nếu khóa học của bạn cho phép nhận xét, bạn cũng có thể cho phép hoặc không cho phép bình luận thông báo [3].

b) Thêm và trả lời một thông báo

Thêm thông báo trong một khóa học

Bạn có thể tạo thông báo để chia sẻ thông tin quan trọng với tất cả người dùng trong khóa học của mình và với những người dùng trong các phần của khóa học. Trong tùy chọn thông báo, bạn có thể chọn nhận thông báo cho các thông báo do bạn tạo cũng như trả lời các thông báo bạn đã tạo.
Lưu ý:
Khóa học của bạn phải ở chế độ Công khai để học viên có thể nhận được thông báo.
Nếu bạn nhập nội dung khóa học từ một khóa học Herapo LMS khác, bạn phải bật thông báo theo cách thủ công để nhận thông báo cho các thông báo đã nhập.

Các bước thêm một thông báo

Bước 1: Mở trang Thông báo
Trong menu Điều hướng khóa học, nhấp vào liên kết Thông báo.

Bước 2: Thêm thông báo
Nhấp vào nút Tạo thông báo.

 Bước 3: Tạo thông báo

Nhập tiêu đề cho thông báo trong trường tiêu đề chủ đề [1] và thêm nội dung vào Trình chỉnh sửa nội dung [2].
Lưu ý: Trình chỉnh sửa nội dung bao gồm hiển thị số lượng từ bên dưới góc dưới cùng bên phải của hộp văn bản.

Theo mặc định, Herapo LMS sẽ gửi thông báo của bạn đến tất cả các phần trong khóa học của bạn. Để chọn các phần cụ thể cho thông báo của bạn, nhấp vào Đăng tại [3] menu thả xuống và chọn mục từ danh sách được cung cấp.
Lưu ý: Nếu khóa học của bạn không có các phần, Herapo LMS sẽ vẫn hiển thị tùy chọn Tất cả các phần và tất cả người dùng khóa học có thể xem thông báo.

Để thêm tệp đính kèm vào thông báo của bạn, hãy nhấp vào nút Chọn tệp [4].

Trong phần Tùy chọn, bạn có thể chọn nhiều tùy chọn khác nhau cho thông báo của mình.

Bạn có thể trì hoãn việc đăng thông báo của mình [1], điều này cho phép bạn lên lịch thông báo cho một ngày trong tương lai.
Ngoài ra, bạn có thể cho phép người dùng nhận xét về thông báo [2] và yêu cầu học viên trả lời bài đăng trước khi xem các câu trả lời khác [3].
Bạn cũng có thể bật nguồn cấp dữ liệu podcast thông báo [4] và cho phép học viên thích các câu trả lời thông báo [5].
Lưu ý:

 • Theo mặc định, nhận xét không được phép trong thông báo trừ khi hộp kiểm Cho phép người dùng comment được chọn.
 • Tùy chọn Cho phép người dùng comment vẫn tồn tại, có nghĩa là tùy chọn bạn chọn khi tạo hoặc chỉnh sửa thông báo sẽ tiếp tục khi bạn tạo thông báo mới trong khóa học. Tuy nhiên, người dùng phải đăng trước khi thấy tùy chọn trả lời không liên tục.
 • Tùy chọn nhận xét có thể không khả dụng cho bạn nếu nhận xét thông báo bị tắt trong khóa học của bạn. Kiểm tra Cài đặt khóa học của bạn nếu bạn không thể xem các hộp kiểm này.

Bước 4: Lưu thông báo

Nhấp vào nút Lưu.
Lưu ý: Trừ khi bạn đang sử dụng tùy chọn trì hoãn đăng trong Thông báo, khi bạn nhấp vào Lưu, thông báo của bạn sẽ ngay lập tức được đăng trong khóa học của bạn.

5.2 Thảo luận

a) Các chức năng trong Thảo luận

Bạn có thể xem tất cả thảo luận về khóa học của mình tại Trang thảo luận. Là giảng viên, bạn có thể tạo chủ đề thảo luận và sửa đổi cài đặt thảo luận.

b) Mở trang Thảo luận

Trong menu Điều hướng khóa học, nhấp vào liên kết Thảo luận

c) Xem trang Thảo luận

Trang Chỉ mục Thảo luận được thiết kế với các cài đặt chung ở đầu trang [1]

 • Thảo luận được ghim [2]: Thể hiện thảo luận đã được ghim lên đầu trang.
 • Tất cả thảo luận [3]: Thể hiện tất cả cuộc thảo luận.
 • Mục Đóng chức năng nhận xét [4]: thể hiện những thảo luận đã bị khóa chức năng nhận xét.

d) Xem cài đặt chung

Cài đặt chung bao gồm trình đơn thả xuống để lọc tất cả hoặc các thảo luận chưa đọc [1] và trường tìm kiếm để tìm kiếm thảo luận [2]. Bạn cũng có thể thêm thảo luận mới [3] và Sửa cài đặt Thảo luận [4].

Các thảo luận được liệt kê theo thứ tự thời gian mới nhất. Các thảo luận mới nhất xuất hiện đầu tiên và các thảo luận cũ hơn xuất hiện ở phía dưới.

Mỗi thảo luận bao gồm tên thảo luận [1], ngày đăng thảo luận [2], số lượng / tổng số trả lời trong thảo luận [3] và biểu tượng tùy chọn để quản lý cài đặt của mỗi thảo luận [4].

e) Quản lý thảo luận

Nhấp vào biểu tượng tùy chọn [1] để quản lý cài đặt của mỗi thảo luận. Để đóng chức năng nhận xét trong thảo luận, hãy nhấp vào nút khóa Close for comments [2]. Để ghim thảo luận lên đầu trang, nhấp vào Pin [3]. Để nhân đôi thảo luận, hãy nhấp vào Duplicate [4]. Để xóa các thảo luận đã chọn, hãy nhấp vào nút Xóa [5].

Để xem chi tiết thảo luận, hãy nhấp vào tên của thảo luận.

Cấu hình khóa học (cài đặt)

6.

6.1 Cài đặt Ngôn ngữ

Mở Cài đặt

Trong menu Điều hướng khóa học, nhấp vào liên kết Cài đặt.

Trong Cài đặt, chọn tab Chi tiết khóa học [1]

Ngôn ngữ mặt định là Tiếng Việt. Để chọn ngôn ngữ khác nhấp vào mũi tên [2], Chọn ngôn ngữ muốn cài đặt [3].

6.2 Cài đặt điều hướng

a) Quản lý các liên kết điều hướng khóa học

Là giảng viên, bạn có thể kiểm soát những liên kết nào xuất hiện trong thanh Điều hướng khóa học. Herapo LMS bao gồm một tập hợp các liên kết Điều hướng khóa học mặc định được hiển thị theo mặc định và không thể thay đổi tên của liên kết. Tùy thuộc vào cấu hình khóa học của bạn, các liên kết khác có thể có sẵn và có thể tùy chỉnh.

Các liên kết đến các phần không có bất kì nội dung nào và học viên không thể tạo nội dung sẽ tự động bị ẩn đối với học viên và sẽ hiển thị biểu tượng Hiển thị cho giảng viên hướng dẫn. Ví dụ: Nếu không có kết quả học tập nào được đặt cho khóa học, bạn sẽ thấy liên kết Kết quả với biểu tượng Hiển thị, nhưng học viên sẽ không thấy liên kết này. Các ứng dụng bên ngoài được định cấu hình có thể tạo các liên kết Điều hướng khóa học bổ sung.

Việc tắt liên kết điều hướng khóa học sẽ tạo ra các chuyển hướng sau:

 • Chỉ ẩn (không thể tắt nhưng vẫn có thể truy cập qua URL trực tiếp): Thảo luận và Điểm.
 • Vô hiệu hóa và được chuyển hướng đến Trang chủ: Thông báo, Bài tập, Lớp trực tuyến, Collaborations, Files, Học phần, Kết quả, Trắc nghiệm, Trang, Người dùng, Đề cương.
 • Vô hiệu hóa và sẽ không xuất hiện trong điều hướng: Bất kỳ liên kết LTI nào, chẳng hạn như Điểm danh, Trò chuyện và SCORM.

Các liên kết điều hướng khóa học sau đây sẽ vẫn hiển thị với người hướng dẫn ngay cả khi chúng đã bị ẩn hoặc bị vô hiệu hóa: Trang chủ, Thông báo, Bài tập, Collaborations, Lớp trực tuyến, Thảo luận, Files, Học phần, Kết quả, Trang, Người dùng, Trắc nghiệm, Cài đặt và Đề cương.
Lưy ý:

 • Các liên kết điều hướng không thể tắt được yêu cầu quyền truy cập URL để hiển thị dữ liệu liên quan trong các khu vực Herapo LMS khác. Quyền truy cập vào các trang ẩn có thể bị hạn chế hơn nữa bằng cách thay đổi quyền của học viên cụ thể trong Herapo LMS. Liên hệ với quản trị viên Herapo LMS của bạn để được hỗ trợ.
 • Nếu bạn tắt liên kết Điều hướng khóa học cho một công cụ bên ngoài, liên kết đó sẽ không còn hiển thị trong danh sách Điều hướng Khóa học của bạn nữa.

b) Cách quản lý các liên kết điều hướng khóa học

Bước 1: Mở cài đặt
Trong menu Điều hướng khóa học, nhấp vào liên kết Cài đặt.

Bước 2: Mở điều hướng
Nhấp vào tab Điều hướng.

Bước 3: Kéo và thả liên kết điều hướng
Bạn có thể sử dụng tùy chọn kéo và thả để sắp xếp lại các liên kết điều hướng. Nhấp vào liên kết điều hướng bạn muốn di chuyển. Thả liên kết điều hướng vào vị trí mong muốn bằng cách thả chuột.

Di chuyển các liên kết điều hướng:

Bạn cũng có thể sử dụng tùy chọn dời để sắp xếp lại một liên kết điều hướng. Nhấp vào biểu tượng Tùy chọn [1] và chọn liên kết Dời [2].
Lưu ý: Tùy chọn dời chỉ di chuyển một liên kết điều hướng trong phần tương ứng của nó (hiển thị hoặc ẩn). Các mục ẩn trước tiên phải được bật trước khi chúng có thể được sắp xếp trong số các mục điều hướng có thể nhìn thấy. Một mục ẩn không thể được chuyển trực tiếp đến phần liên kết đã bật bằng tùy chọn Di chuyển đến.

Ẩn các liên kết điều hướng

Để ẩn một liên kết điều hướng, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn [1] và chọn Disable [2].
Bạn cũng có thể kéo và thả liên kết đến phần ẩn ở cuối trang.

Bật liên kết điều hướng

Để bật liên kết trong phần ẩn [1], hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn [2] và nhấp vào nút Enable [3].

Bạn cũng có thể kéo và thả liên kết phía trên phần bị ẩn

Bước 4: Lưu Điều hướng khóa học
Nhấp vào nút Lưu. Các liên kết điều hướng sẽ hiển thị theo thứ tự mà bạn đã chỉ định trong Cài đặt khóa học.
Lưu ý: Nếu bạn đã tắt liên kết Điều hướng khóa học với một công cụ bên ngoài, liên kết đó sẽ không hiển thị trong menu Điều hướng khóa học và bị ẩn đối với tất cả người dùng khóa học, bao gồm cả người hướng dẫn.