Khóa học 60 phút chuyển động đương đại

Khóa học 60 phút chuyển động đương đại

Tự học qua Video
Chủ động về thời gian học
Đã hoàn thành

Giá Khóa Học

Miễn Phí

Học phí

Miễn Phí

Đã hoàn thành
Nâng cao kĩ năng biểu diễn
Cải thiện tư duy sử dụng cơ thể
Cơ hội trở thành vũ công chuyên nghiệp
Cơ hội làm việc với các biên đạo quốc tế

Khóa học liên quan

Khóa học liên quan