Khóa học nhập môn làm báo văn hóa

Khóa học nhập môn làm báo văn hóa

Tự học qua Video
Chủ động về thời gian học
Đã hoàn thành

Giá Khóa Học

Miễn Phí

Học phí

Miễn Phí

Đã hoàn thành
Hiểu được khái niệm về làm báo văn hóa là gì
Hiểu được phê bình là gì
Cách để phỏng vấn các nhân vật văn hóa
Cách để xây dựng khán giả của văn hóa

Khóa học liên quan

Khóa học liên quan