Khóa học “Thực hành Kỹ năng xây dựng hồ sơ tài trợ"

Khóa học “Thực hành Kỹ năng xây dựng hồ sơ tài trợ"

Tự học qua Video
Chủ động về thời gian học
Đã hoàn thành

Giá Khóa Học

Miễn Phí

Học phí

Miễn Phí

Đã hoàn thành
 Nắm được các kiến thức hữu ích
Viết hồ sơ được hoàn chỉnh,chuyên nghiệp
Hệ thống hoá lại các vấn đề liên quan
Kinh nghiệm hữu ích từ bài học thực tiễn
Lam các bước quan trọng trong quá trình

Khóa học liên quan

Khóa học liên quan