Cộng đồng Lighting U

Cộng đồng Lighting U

Nơi kết nối doanh nghiệp đồng hành cùng sinh viên

3

Khóa Học

362

Học Viên

Giới thiệu

Tầm Nhìn và Sứ Mệnh
- Khởi tạo môi trường thúc đẩy kinh doanh toàn diện tại Việt Nam trong kỷ nguyên số.
- Cung cấp các giải pháp phát triển kinh doanh đa nền tảng, đa thị trường
- Kết nối dự án kinh doanh với cộng đồng sinh viên – chuyên gia
Giá Trị Cốt Lõi
- Kết nối Doanh nghiệp - chuyên gia - sinh viên
- Sáng tạo
- Giá trị hướng đến sự phát triển
Mục tiêu chiến lược
- Thúc đẩy tiến trình phát triển
- Hiệu quả và sáng tạo
- Phát triển cộng đồng

Khóa học nổi bật