[VENUS HEBEHA] Kỹ Năng Nói Trước Công Chúng

[VENUS HEBEHA] Kỹ Năng Nói Trước Công Chúng

5.0
Trực tuyến tương tác
Chứng nhận hoàn thành
Đã hoàn thành

Giá Khóa Học

2.000.000 ₫

1.050.000 ₫

Học phí

2.000.000 ₫

1.050.000 ₫

Đã hoàn thành
✅ Vượt qua nỗi sợ đám đông và tự tin nói trước công chúng
✅ Biết điều chỉnh giọng nói phù hợp với nhiều mục đích giao tiếp
✅ Xây dựng khả năng ứng biến với các rủi ro trong giao tiếp và nói trước công chúng

Khóa học liên quan

Khóa học liên quan