Trần Duy Thanh

Trần Duy Thanh

4

Khóa Học

10

Học Viên

Giới thiệu

Kinh nghiệm làm việc:
Về giảng dạy (từ năm 2009):
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính tốt nghiệp đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin
Các trường đã và đang giảng dạy:
- Đại Học Công Nghiệp TP.HCM
- Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm)
- Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học
- Đại Học Kinh Tế - Luật
Về doanh nghiệp (từ năm 2005):
Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM. Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM
- Chức Vụ: Giám Đốc Chiến Lược - Công ty KIC
- Kỹ sư phần mềm (System Profiling)
- Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia:
Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015

Khóa học nổi bật