Tạ Hoàng Anh Tuấn

Tạ Hoàng Anh Tuấn

3

Khóa Học

5

Học Viên

Giới thiệu

Trình độ:
- Cử Nhân chuyên ngành Quản trị Kinh Doanh tại trường Đại Học Kinh Tế TPHCM;
- Tốt nghiệp nghiệp vụ Sư Phạm Tiếng Anh tại Trung Tâm Đào Tạo Giáo Viên Tiếng Anh.
Kinh nghiệm:
Có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy về IELTS, Tiếng anh cho người mới bắt đầu.

Khóa học nổi bật