Nguyễn Thanh Toàn

Nguyễn Thanh Toàn

4

Khóa Học

10

Học Viên

Giới thiệu

Trình độ:
- Cử nhân Sư phạm Ngữ Văn -  Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh;
- Thạc sĩ Văn học Việt Nam - Đại học Sài Gòn;
Kinh nghiệm:
- Giảng dạy bộ môn Ngữ Văn tại trường Trung Tiểu Học Bắc Mỹ;
- Giảng dạy tiếng Việt và Ngữ Văn cho học sinh Việt Nam và nước ngoài tại trường British International School (BIS), The Internationnal School (TIS);
- Trưởng bộ môn tiếng Việt, trực tiếp điều phối và giảng dạy bộ môn Tiếng Việt - Ngữ Văn cho học sinh Việt Nam và nước ngoài tại trường International German School (IGS);
- Giáo viên Ngữ Văn online tại Hocmai.vn: Phát triển và giảng dạy online chương trình Sách giáo khoa mới bộ Cánh Diều;
- Tổ trưởng Ngữ Văn 6 chương trình Chân trời sáng tạo tại Tâm – Trí – Lực

Khóa học nổi bật