Jackcy Tân

Jackcy Tân

4

Khóa Học

13

Học Viên

Giới thiệu

Chức vụ hiện tại
-Chuyên gia Đào tạo mảng Kỹ Năng Mềm và Marketing Online Đa Kênh Thực Chiến cho cá nhân và doanh nghiệp, hoạt động đầu tư tài chính và bất động sản.
Kinh nghiệm làm việc
- Giám đốc Marketing và Truyền thông KDL COLOR LAND.
- Giám đốc Marketing kiêm cổ đông công ty ViA International.
- Giám đốc đào tạo cho VIAM GALAXY GROUP.
- Founder MIDO COSMETIC.
- Đã đào tạo gần 1000 học viên và hơn 20 doanh nghiệp trong đó có một nửa là các công ty bất động sản
-Tác giả 2 cuốn sách: "Dám Sống Với Chính Mình" và " Thế Giới Marketing Qua Một Cuốn Sách".

Khóa học nổi bật