Phan Tấn Phú

Phan Tấn Phú

2

Khóa Học

26

Học Viên

Giới thiệu

Kinh nghiệm làm việc
- Trình độ học vấn: Cử nhân Sư Phạm Toán
- Kinh nghiệm nhiều năm trong dạy toán và ôn thi cho học sinh THPT
Phương pháp giảng dạy
- Nắm chắc những kiến thức trọng tâm: Ôn tập theo từng chủ đề.
- Giải đề thi và giải bài tập theo từng chủ đề
- Rèn kỹ năng giải toán bằng máy tính

Khóa học nổi bật