Ms.Thục Đoan

Ms.Thục Đoan

4

Khóa Học

10

Học Viên

Giới thiệu

Trình độ:
- Thạc sĩ Giáo dục tại Đại học Western - Canada. Đặc biệt, cô tốt nghiệp với thành tích cao cùng bằng MBA từ Đại học ....
- Chuyên ngành: Chiến lược Tiếp thị, Tiếp thị Kỹ thuật số, Đào tạo & Bài giảng, Quản lý Dự án, Quản lý Sự kiện, Thiết kế chương trình giảng dạy.
Kinh nghiệm:
- Có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing và 6 năm trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.
- Có kinh nghiệm đảm nhận nhiều vai trò như Giám đốc Marketing, Giám đốc Thương hiệu, Giám đốc Phát triển Học thuật.
- Hợp tác và giảng dạy tại các tập đoàn và các trường đại học nổi tiếng như: Honda, KPMG, Mykingdom, Australian Quality Training Solution, Đại học Sen, Đại học Huflit, Đại học Kinh tế.

Khóa học nổi bật