Ms. Kim

Ms. Kim

4

Khóa Học

8

Học Viên

Giới thiệu

Trình độ học vấn:
Cử nhân chuyên ngành quản trị marketing đại học Anh Quốc University of Gloucestershire
Cử nhân chuyên ngành quản trị kinh doanh của học viên Hồng Kong Hongkong institute
Hơn 7 năm sống và làm việc tại Anh Quốc và HongKong phụ trách giảng dạy tiếng Anh, giảng viên sở hữu phát âm chuẩn như người bản xứ.
Bên cạnh đó, việc am hiểu văn hóa tại đây sẽ giúp  các bạn học viên cảm nhận được sự gần gũi khi giao lưu, học tập cùng giảng viên, nhằm nâng cao sự hiểu biết cũng như niềm đam mê với môn học.

Khóa học nổi bật