Nguyễn Thanh Cường

Nguyễn Thanh Cường

1

Khóa Học

0

Học Viên

Giới thiệu

Trình Độ
- Cử nhân sư phạm Hóa
Kinh Nghiệm
- Hơn 6 năm giảng dạy tại Trung tâm dạy kèm Thành Trí
- Hơn 6  năm giảng dạy tại Trung tâm dạy học và dịch vụ Hoàng Nguyên
Cam Kết
- Tậm tâm - Sáng tạo - Hiệu quả

Khóa học nổi bật