Tiếng Anh giao tiếp thường ngày

Tiếng Anh giao tiếp thường ngày

Tự học qua Video
Chủ động về thời gian học
Đã hoàn thành

Giá Khóa Học

999.000 ₫

799.000 ₫

Học phí

999.000 ₫

799.000 ₫

Đã hoàn thành
Khai mở các kỹ năng Nghe - Nói
Tích lũy 800 từ vựng thông dụng nhất
Xây dựng nền tảng ngữ pháp vững chắc
Bài giảng sinh động dễ tiếp thu
Học mọi lúc, mọi nơi, học trọn đời
Với mức chi phí thấp nhất

Khóa học liên quan

Khóa học liên quan