Hannah Phạm

Hannah Phạm

3

Khóa Học

5

Học Viên

Giới thiệu

Kinh nghiệm làm việc:
- Tốt nghiệp trường Học viện Ngoại giao Việt Nam
- Người sáng lập ra Anh ngữ Hannah Phạm
- Chuyên gia đào tạo tiếng Anh kết hợp tư duy
- Chuyên gia nghiên cứu và phát triển sản phẩm
- Có trên 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Quản lý và Đào tạo Giảng viên
- Đã có trên 9 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh và trên 5 năm đào tạo giảng viên tiếng Anh
- Là MC của kênh học tiếng Anh qua bài hát Hannah Phạm
- Là tác giả của cuốn sách: Giải mã bí mật giỏi tiếng Anh

Khóa học nổi bật