9 Bước luyện nghe tiếng Anh đột phá

9 Bước luyện nghe tiếng Anh đột phá

Tự học qua Video
Chủ động về thời gian học
Đã hoàn thành

Giá Khóa Học

700.000 ₫

259.000 ₫

Học phí

700.000 ₫

259.000 ₫

Đã hoàn thành
Phương pháp nghe tuyệt vời
Biết cách phân bổ thời gian nghe hiệu quả
Sở hữu các kỹ thuật nghe tuyệt đỉnh
Nắm chắc các bước luyện nghe đỉnh cao
Khả năng nghe phát triển nhanh chóng

Khóa học liên quan

Khóa học liên quan