Advertising Vietnam

Advertising Vietnam

1

Khóa Học

8

Học Viên

Giới thiệu

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
Được thành lập vào năm 2017, Advertising Vietnam là nhà xuất bản truyền thông tập trung vào lĩnh vực quảng cáo, truyền thông và tiếp thị. Chúng tôi phục vụ tin tức và chiến dịch tại Việt Nam và thị trường toàn cầu. Đối tượng của chúng tôi chủ yếu là những người làm việc trong các công ty quảng cáo. Chúng tôi cũng sở hữu trang web việc làm quảng cáo lớn nhất tại Việt Nam, AdJob, với hơn 23.000 người dùng và đối tác với 400 đại lý quảng cáo.
NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TÔI
Với đội ngũ trẻ và năng động, chúng tôi không ngừng cung cấp các nội dung cập nhật nhất liên quan đến quảng cáo và các trận tuyển dụng cho những người đam mê trong ngành.
SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI
Chúng tôi định vị công ty như một hệ sinh thái trong ngành quảng cáo với nhiều dịch vụ đa dạng như: Publisher, Job Portal, Agency Finder.

Khóa học nổi bật