Workshop kỹ năng giao tiếp trong thời đại mới

Workshop kỹ năng giao tiếp trong thời đại mới

5.0
Sự kiện - Talkshow
Đã hoàn thành

Giá Khóa Học

Miễn Phí

Học phí

Miễn Phí

Đã hoàn thành
Tự tin hơn trong vấn đề giao tiếp
Tạo dựng mỗi quan hệ chất lượng
Nâng cao vị thế bản thân

Khóa học liên quan

Khóa học liên quan