Tiếng Nhật vỡ lòng - K01

Tiếng Nhật vỡ lòng - K01

Trực tuyến tương tác
Chứng nhận hoàn thành
Đã hoàn thành

Giá Khóa Học

1.200.000 ₫

Học phí

1.200.000 ₫

Đã hoàn thành
Sử dụng thành thạo bảng chữ cái
Làm quen với các động từ cơ bản
Có thể tự giới thiệu bản thân
Tự tin giao tiếp những câu đơn giản

Khóa học liên quan

Khóa học liên quan