Talkshow: Công nghệ giáo dục hiện đại: Trợ thủ hay Đối thủ của Giáo viên?

Talkshow: Công nghệ giáo dục hiện đại: Trợ thủ hay Đối thủ của Giáo viên?

Sự kiện - Talkshow
Đã hoàn thành

Giá Khóa Học

Miễn Phí

Học phí

Miễn Phí

Đã hoàn thành
✅ Hiểu về công nghệ giáo dục
✅ Nắm bắt được sự bùng nổ và phát triển về công nghệ giáo dục
✅ Hiểu được giá trị và ý nghĩa của việc phát triển của công nghệ trong giáo dục

Khóa học liên quan

Khóa học liên quan