Herapo

Talkshow: Âm Nhạc và Quảng Cáo

Sự kiện - Talkshow

Giá Khóa Học

Miễn Phí

Học phí

Miễn Phí

✅ Nắm được cách đưa âm nhạc vào Marketing
✅ C ân bằng giữa ý tưởng sáng tạo và mục tiêu kinh doanh
✅ Nắm được cách phối hợp hài hòa giữa brand, agency, production house
✅ Hiểu được cách tạo các chiến dịch Music Marketing

Khóa học liên quan

Khóa học liên quan