PHÒNG LUYỆN THI ẢO CAMBRIDGE & TOEFL PRIMARY GÓI 4 NĂM

PHÒNG LUYỆN THI ẢO CAMBRIDGE & TOEFL PRIMARY GÓI 4 NĂM

Tự học qua Video
Chủ động về thời gian học
Đang diễn ra

Giá Khóa Học

3.600.000 ₫

1.190.000 ₫

Học phí

3.600.000 ₫

1.190.000 ₫

Đang diễn ra
Trải nghiệm cấu trúc đề thi thật.
Tự tin tham gia kỳ thi tiêu chuẩn quốc tế.
Đánh giá đúng năng lực tiếng Anh.
Định hướng quá trình học tập tiếp theo.

Khóa học liên quan

Khóa học liên quan