Lớp sơ cấp N5

Lớp sơ cấp N5

Trực tuyến tương tác
Chứng nhận hoàn thành
Đã hoàn thành

Giá Khóa Học

10.800.000 ₫

Học phí

10.800.000 ₫

Đã hoàn thành
Học tương tác cùng giáo viên
Tự tin giao tiếp
Giao tiếp thường ngày
Nghe nói đọc viết tiếng Nhật

Khóa học liên quan

Khóa học liên quan