Kỹ năng thuyết trình - Nói trước đám đông

Kỹ năng thuyết trình - Nói trước đám đông

Trực tuyến tương tác
Chứng nhận hoàn thành
Đã hoàn thành

Giá Khóa Học

700.000 ₫

500.000 ₫

Học phí

700.000 ₫

500.000 ₫

Đã hoàn thành
Hiểu được sự tự tin là gì?
Rèn luyện sự tự tin cho bản thân
Xây dựng nội dung thuyết trình thu hút
Phương pháp diễn đạt và phi ngôn từ

Khóa học liên quan

Khóa học liên quan