Khóa dạy múa ballet cổ điển - K02

Khóa dạy múa ballet cổ điển - K02

Trực tuyến tương tác
Chứng nhận hoàn thành
Đã hoàn thành

Giá Khóa Học

2.000.000 ₫

1.500.000 ₫

Học phí

2.000.000 ₫

1.500.000 ₫

Đã hoàn thành
✅ Các bạn sẽ được học tập trong môi trường tốt nhất với các trang thiết bị hiện đại và đạt chuẩn quốc tế
✅ Được tiếp cận với phương pháp học và giáo trình giảng dạy hiện đại, dễ tiếp thu
✅ Có cơ hội tham gia các chương trình thực tế để tích lũy kĩ năng biểu diễn
✅ Được bồi dưỡng và tạo điều kiện để phát triển tài năng múa

Khóa học liên quan

Khóa học liên quan