IELTS WRITING TASK 1 CHUYÊN SÂU

IELTS WRITING TASK 1 CHUYÊN SÂU

Trực tuyến tương tác
Chứng nhận hoàn thành
Đã hoàn thành

Giá Khóa Học

2.500.000 ₫

2.000.000 ₫

Học phí

2.500.000 ₫

2.000.000 ₫

Đã hoàn thành
 Kỹ năng Viết trong bài thi IELTS
Lộ trình tự luyện viết ngoài giờ học
Xây dựng nền tảng ngữ pháp, từ vựng
Giáo viên hỗ trợ thường xuyên

Khóa học liên quan

Khóa học liên quan