Dạy cắm hoa cơ bản theo phong cách Phương Tây

Dạy cắm hoa cơ bản theo phong cách Phương Tây

Tự học qua Video
Chủ động về thời gian học
Đã hoàn thành

Giá Khóa Học

800.000 ₫

199.000 ₫

Học phí

800.000 ₫

199.000 ₫

Đã hoàn thành
 Đa dạng các phương pháp cắm hoa
Tăng khả năng sáng tạo và chỉ số cảm xúc
Phương pháp bảo quản hoa tươi lâu
Kiến thức về văn hóa, tín ngưỡng về hoa
Các lưu ý và mẹo vặt trong cắm hoa

Khóa học liên quan

Khóa học liên quan