Herapo

Chinh phục Tiếng Hàn giao tiếp cơ bản trong 45 giờ

Trực tuyến tương tác
Chứng nhận hoàn thành

Giá Khóa Học

3.500.000 ₫

2.800.000 ₫

Học phí

3.500.000 ₫

2.800.000 ₫

Sử dụng thành thạo bảng chữ cái
Biết từ vựng trong cuộc sống hằng ngày
Có thể tự giới thiệu bản thân
Tự tin giao tiếp những câu đơn giản

Khóa học liên quan

Khóa học liên quan