Chinh phục bảng chữ cái tiếng Nhật và giao tiếp thông dụng

Chinh phục bảng chữ cái tiếng Nhật và giao tiếp thông dụng

5.0
Trực tuyến tương tác
Chứng nhận hoàn thành
Đang diễn ra

Giá Khóa Học

1.500.000 ₫

1.350.000 ₫

Học phí

1.500.000 ₫

1.350.000 ₫

Đang diễn ra
Sử dụng thành thạo bảng chữ cái
Làm quen với từ vựng cơ bản
Có thể tự giới thiệu bản thân
Tự tin giao tiếp những câu đơn giản

Khóa học liên quan

Khóa học liên quan