5 nguyên tắc để tự chủ tài chính của Chuyên gia Thái Vân Linh

5 nguyên tắc để tự chủ tài chính của Chuyên gia Thái Vân Linh

Sự kiện - Talkshow
Đã hoàn thành

Giá Khóa Học

Miễn Phí

Học phí

Miễn Phí

Đã hoàn thành
✅ Nắm được khái niệm về tự chủ tài chính
✅ Hiểu về các con đường đầu tư
✅ Xây dựng được kế hoạch độc lập về tài chính

Khóa học liên quan

Khóa học liên quan