Trần Thanh Tùng

Trần Thanh Tùng

3

Khóa Học

10

Học Viên

Giới thiệu

Kinh nghiệm làm việc:
- Sáng lập viên kiêm giáo viên Trung tâm Tiếng Anh Rock 3T.
- Gia sư môn Economics cho sinh viên Đại học Morehead State University, Kentucky, Mỹ.
- Tốt nghiệp xuất sắc Đại học Ngoại Thương.

Khóa học nổi bật