Trần Thanh Tùng

Trần Thanh Tùng

Thống kê

  • Tống Số Khóa Học

    2

  • Tống Số Học Viên

    5

Giới thiệu

Kinh nghiệm làm việc:
- Sáng lập viên kiêm giáo viên Trung tâm Tiếng Anh Rock 3T.
- Gia sư môn Economics cho sinh viên Đại học Morehead State University, Kentucky, Mỹ.
- Tốt nghiệp xuất sắc Đại học Ngoại Thương.

Khóa học nổi bật