Trương Tấn Thiện

Trương Tấn Thiện

0

Khóa Học

0

Học Viên

Giới thiệu

Trình độ:
- Cử Nhân chuyên ngành Tiếng Anh Tài Chính tại Đại học RMIT Úc với GPA 3.54/4;
Kinh nghiệm:
- Hơn 10 năm giảng dạy Tiếng Anh Giao Tiếp, IELTS;
- Cố vấn cấp cao cho CEO về vấn đề mua bán, sáp nhập và tái cơ cấu doanh nghiệp;
Cam kết:
- Giúp học viên nắm bắt tiếng anh nhanh và hiệu quả;
- Sẵn sàng trau dồi và chia sẻ kiến thức cùng kinh nghiệm tích lũy đến học viên;
- Sẽ đạo tạo được những học viên đạt vượt mức yêu cầu đã đề ra;