Lương Lệ Du

Lương Lệ Du

9

Khóa Học

10

Học Viên

Giới thiệu

Trình độ học vấn:
- Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh trường Đại học Mở TPHCM với GPA 7.68.
- Hoàn thành khóa học nghiệp vụ sư phạm xếp loại Giỏi ở trường Đại học Sư phạm TP.HCM.
Thành tích:
- Học bổng dành cho sinh viên có điểm số cao nhất trong học tập.
Kinh nghiệm:
- Giáo viên giảng dạy chương trình Tiếng Anh Tổng quát cho Người lớn tại Trung tâm Anh ngữ Atlanta.
- Giảng dạy Tiếng Anh Tổng quát cho Người lớn và Thanh thiếu niên tại Trung tâm Anh ngữ Nam Mỹ.
- Hơn 2 năm kinh nghiệm giảng dạy Online Tiếng Anh cho mọi đối tượng.

Khóa học nổi bật