Kiều Văn Đức

Kiều Văn Đức

4

Khóa Học

5

Học Viên

Giới thiệu

 Chức vụ hiện tại:
CEO- Founder Công ty 4P MEDIA
Kinh nghiệm làm việc:
-CMO (Giám đốc Marketing) Công ty Cổ phần Aturo Việt Nam
-Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo Digital Marketing AIDA
-Cựu trưởng phòng Marketing công ty cổ phần đầu tư Minh Hải
-Cựu phó giám đốc Công ty giải pháp phát triển iViet
-Giảng viên đào tạo Marketing Online Hiệp hội Internet Việt Nam
-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quảng cáo Google ADS và Facebook ADS
-3 năm kinh nghiệm lĩnh vực đào đạo Marketing Online.

Khóa học nổi bật