Các đánh giá về chất lượng khóa học và người dạy (Giáo viên, gia sư, trung tâm đào tạo), người học là một phần quan trọng của HERAPO, giúp cộng đồng có được lựa chọn thông minh, tìm được khóa học, người dạy học phù hợp nhất cho mình. Vì vậy chúng tôi luôn xem xét một cách nghiêm túc các đánh giá được viết trên HERAPO.

I. Đánh giá được đăng trên HERAPO phải thỏa mãn các yếu tố

1. Tính khách quan

HERAPO chỉ cho phép những bên có liên quan đến khóa học có thể đánh giá (Người học, phụ huynh (người giám hộ) đánh giá người dạy, người dạy đánh giá học viên của mình. HERAPO không cho phép các cá nhân hoặc tổ chức trong cùng 1 đơn vị tự đánh giá về chính đơn vị của mình hoặc về đối thủ cạnh tranh.

2. Tính chính xác

Dựa trên những đánh giá của các thành viên đã tham gia khóa học, Người học có thể tham khảo để chọn lựa khóa học, người dạy phù hợp và cũng tham gia đánh giá người dạy của chính bản thân. Cơ sở thông tin dựa trên những trải nghiệm thực tế của người dùng sẽ là những đóng góp có ích cho cộng đồng HERAPO.

3. Tính hiện thời, loại bỏ những yếu tố bất thường, không can thiệp

Những đánh giá được sử dụng để tính hệ số tín nhiệm sẽ căn cứ vào 20 khóa học gần nhất. Nếu người dạy được đánh giá tốt trong quá khứ nhưng không tốt hiện tại thì điểm Hera index sẽ không tốt. Nếu người bị đánh giá điểm kém bất thường thì bộ phận CSKH sẽ xác định nguyên nhân và loại bỏ những yếu tố bất thường không dùng đánh giá này để tính điểm Hera Index, cũng như không thể can thiệp chỉnh sửa, xóa đánh giá bởi người được đánh giá.

Nếu người dùng nghi ngờ một bài đánh giá là gian lận, spam hoặc không đáp ứng nguyên tắc đánh giá của HERAPO, họ có thể báo cáo bài đánh giá đó tới địa chỉ email: cskh@herapo.net.

II. Các nguồn thu thập đánh giá trên HERAPO

Có 2 cách thu thập đánh giá:

1. Trực tiếp từ bộ phận chuyên môn của HERAPO. Những người dạy, trung tâm đào tạo sau khi đáp ứng được những tiêu chí theo quy định của HERAPO sẽ được thêm biểu tượng đã được xác nhận bởi HERAPO

2. Đánh giá bởi các bên có liên quan đến khóa học. Người dạy có thể đánh giá người học và người học, phụ huynh, hay người giám hộ có thể đánh giá người dạy ngay sau khi hoàn tất khóa học bao gồm cho điểm và viết nhận xét cụ thể.

III. Cách xử lý khi nghi ngờ một bài đánh giá vi phạm

1. Nếu người bị đánh giá cho răng một đánh giá nào đó là không trung thực, có thể báo cáo về HERAPO. Vui lòng cung cấp các bằng chứng chứng minh nhận định của cá nhân/đơn vị về phần đánh giá bị nghi ngờ.

2. Nếu có bằng chứng cụ thể từ cá nhân, đơn vị báo cáo, chúng tôi sẽ liên hệ với người viết bài đánh giá. Trong thời gian này, bài đánh giá sẽ tạm thời bị ẩn khỏi trang.

3. Khi người đánh giá cung cấp bằng chứng hợp lý, đánh giá của họ sẽ được hiển thị lại. Thời hạn để người viết đánh giá cung cấp bằng chứng là 30 ngày. Sau thời gian trên, HERAPO có quyền xóa phần đánh giá bị báo cáo.
Vui lòng gửi mail về cskh@herapo.net để báo cáo đánh giá vi phạm. Nội dung email bao gồm thông tin tài khoản của mình, tên tài khoản  chứa phần đánh giá và phần giải thích lý do vi phạm chính sách đánh giá của HERAPO.

IV. Quyền của các bên liên quan

•   Có hệ thống thông báo khi được đánh giá.

•   Nếu xảy ra khiếu nại, có thời hạn 30 ngày để cung cấp bằng chứng thực tế trong trường hợp đánh giá bị báo cáo.

•   Được  bày tỏ ý kiến một cách trung thực về quá trình dạy, trải nghiệm học của bản thân.

•   Trải nghiệm của người dùng là nền tảng là căn cứ để phụ huynh, học sinh khác tham khảo.

Vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần Đầu tư HERAPO

Địa chỉ: Tòa nhà Waseco, 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Hotline: 1900 1819