Herapo

Tiếng Trung Sơ cấp - Thứ 3-5-7

Trực tuyến tương tác
Chứng nhận hoàn thành

Giá Khóa Học

1.790.000 ₫

Học phí

1.790.000 ₫

Tự tin khi dùng tiếng Trung
Phản xạ nhanh khi giao tiếp
 Làm bài kiểm tra đánh giá
Phát triển 2 kỹ năng nghe - nói

Khóa học liên quan

Khóa học liên quan