Talkshow: Thầy cô hạnh phúc - Học trò thành công

Talkshow: Thầy cô hạnh phúc - Học trò thành công

Sự kiện - Talkshow
Đã hoàn thành

Giá Khóa Học

Miễn Phí

Học phí

Miễn Phí

Đã hoàn thành
✅ Nắm được những yếu tố làm thầy cô hạnh phúc
✅ Không ngừng nâng cấp bản thân
✅ Hiểu được giá trị và ý nghĩa của việc phát triển của học sinh

Khóa học liên quan

Khóa học liên quan