Làm quen với tiếng Hàn Topik 1 - khóa sơ cấp TH2
Làm quen với tiếng Hàn Topik 1 - khóa sơ cấp TH2

Làm quen với tiếng Hàn Topik 1 - khóa sơ cấp TH2

Trực tuyến tương tác
Chứng nhận hoàn thành
Đã hoàn thành

Giá Khóa Học

1.500.000 ₫

1.200.000 ₫

Học phí

1.500.000 ₫

1.200.000 ₫

Đã hoàn thành
Làm quen với các động từ cơ bản
Luyện tập ngữ pháp động từ cơ bản
Có thể tự giới thiệu bản thân
Tự tin giao tiếp những câu đơn giản

Khóa học liên quan

Khóa học liên quan