Khóa học thuyết trình tiếng Anh hoàn hảo

Khóa học thuyết trình tiếng Anh hoàn hảo

5.0
Tự học qua Video
Chủ động về thời gian học
Đã hoàn thành

Giá Khóa Học

799.000 ₫

199.000 ₫

Học phí

799.000 ₫

199.000 ₫

Đã hoàn thành
Cải thiện ngữ điệu, phát âm tốt hơn,
 Thuyết trình được các chủ đề phổ biến trong tiếng Anh
 Có động lực và thói quen học tốt hơn.
Giúp học viên tự tin khi sử dụng tiếng Anh

Khóa học liên quan

Khóa học liên quan