Cùng học 500 từ vựng tiếng Anh thông dụng

Cùng học 500 từ vựng tiếng Anh thông dụng

Tự học qua Video
Chủ động về thời gian học
Đã hoàn thành

Giá Khóa Học

799.000 ₫

199.000 ₫

Học phí

799.000 ₫

199.000 ₫

Đã hoàn thành
 Giúp học viên cải thiện phát âm chuẩn
 Sử dụng được hơn 500 từ vựng cơ bản
 Tạo tiền đề để giỏi tiếng Anh sau này.
 Nâng cao từ vựng và phản xạ giao tiếp.

Khóa học liên quan

Khóa học liên quan