Chinh phục Tiếng Hàn giao tiếp cơ bản trong 45 giờ - K01

Chinh phục Tiếng Hàn giao tiếp cơ bản trong 45 giờ - K01

Trực tuyến tương tác
Chứng nhận hoàn thành
Đã hoàn thành

Giá Khóa Học

5.000.000 ₫

4.000.000 ₫

Học phí

5.000.000 ₫

4.000.000 ₫

Đã hoàn thành
Nắm vững cách viết & đọc nguyên âm - phụ âm, phụ âm cuối
Thuộc lòng bộ từ vựng cơ bản thông dụng về nhà ở, trường học, đồ vật, màu sắc, tính cách,...
Sử dụng tốt các điểm ngữ pháp thông dụng
Phát âm được mọi từ và được luyện ngữ điệu chuẩn Hàn

Khóa học liên quan

Khóa học liên quan